Contact

Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
(040) 244 95 15

Contactpersoon:

Joost Koopmans o.s.a.
joost.koopmans@online.nl

Meer informatie...

 

Augustinus

Aurelius Augustinus (354-430) leefde in wat tegenwoordig Algerije heet. Vanuit Noord-Afrika stak hij over naar Italië en werd leraar in Milaan. Na enige jaren keerde hij naar zijn geboorteland terug en ging daar met gelijkgezinden samenwonen in wat we nu een klooster zouden noemen. Voor zijn metgezellen schreef hij een leefregel en daarnaast een hele rij filosofische en theologische boeken waarvan de meeste tot op heden bewaard zijn gebleven.

Tegen wil en dank werd hij door het volk geroepen tot priester en later tot bisschop van Hippo (nu Annaba) gewijd. Hij onderging dit in alle bescheidenheid, zeggend: “Bisschop ben ik voor u, christen ben ik met u”.

De kloosterorden van de Augustijnen en de Augustinessen beschouwen hem als hun ‘heilige vader’, niet als hun stichter, want ze werden pas in de dertiende eeuw opgericht. Wel hebben zij de leefregel van Augustinus en de zijnen van destijds.

De Augustijnse spiritualiteit kenmerkt zich door gemeenschap, deelhebben aan elkaars leven; door liefde voor de naaste als concrete vorm van de liefde tot God; en door vriendschap en dialoog, omdat samenleven vooral samenspraak betekent.

Zie hier voor een uitvoerige biografie van Augustinus de website van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen.