Contact

Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
(040) 244 95 15

Contactpersoon:

Joost Koopmans o.s.a.
joost.koopmans@online.nl

Meer informatie...

 

De Kerk-Krant

De Kerk-Krant is een uitgave van de Augustijnenkerk Eindhoven. De Kerk-Krant is primair bedoeld als informatiemedium over alle activiteiten die er in en rond de kerk plaatsvinden. Daarnaast wil het fungeren als bindmiddel tussen kerk en gemeenschap enerzijds en tussen de leden van de gemeenschap onderling anderzijds.

De Kerk-Krant biedt een podium aan de leden van de gemeenschap en andere geïnteresseerden om te schrijven over onderwerpen die de Augustijnenkerk of de Kerk in het algemeen raken.

De Kerk-Krant verschijnt maandelijks, met uitzondering van de maand juli.

 

Inhoud jrg 5 nr  5 april  2017

Liturgiekalender  

Financieel overzicht over 2016 Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
'Vasten doe je om iets uit te sparen voor een ander'
Spiritualiteit van de gemeenschap IV
Webnieuws en links
​Verhuizing van het convent Mariënhage
De achtste plaag van Egypte
Lekenpraat 18
Fotoboek Mariënhage 
Boekaanraders
Mariënhage Dialoog 18 maart Christenen en Moslims in gesprek met elkaar

​Lezingen, cursussen, activiteiten
Colofon

Bankrekeningnummer:
NL27 INGB000 75262 49
ten name van
Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven www.augustinus-eindhoven.nl 

Lezingen,cursussen, activiteiten

Redactie
Joost Koopmans o.s.a.
Dolf van der Linden o.s.a. 
Linda Derksen
Gert Dirksen
Frans Savelkouls

E-mailadres redactie: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl

Sluiting kopij en publicatie Kerkkrant 2017
Sluitingsdatum kopij: 28 april  
Eerstvolgende nummer: 7 mei

Elektronische toezending
Als u de Kerk-Krant als pdf per mail wilt ontvangen,
graag een berichtje aan  frans.ans.savelkouls@hetnet.nl.