Contact

Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
(040) 244 95 15

Contactpersoon:

Joost Koopmans o.s.a.
joost.koopmans@online.nl

Meer informatie...

 

Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen

Het provincialaat van de Nederlandse orde van de Augustijnen is gevestigd in het klooster Mariënhage te Eindhoven. De provinciaal is pater Paul Clement o.s.a.

Adres:
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven

Telefoon:
040-2431646

Website:
www.augustijnen.nl


Augustijns Instituut

Het Augustijns Instituut wil de belangstelling voor het bewogen leven en het invloedrijke werk van Augustinus stimuleren. Dit doel wordt op de volgende manieren nagestreefd: door informatiebemiddeling, publicaties (met name vertalingen), het beheer van een wetenschappelijke bibliotheek en het organiseren van studiedagen.

Tot de doelgroep van het Augustijns Instituut behoort iedereen die belangstelling heeft voor de persoon en het werk van Augustinus alsmede voor zijn doorwerking in de filosofie, de theologie en de spiritualiteit tot in onze tijd.

Adres:
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven

Telefoon:
040-2441896 (Bibliotheek)
040- 2463014 (Studiesecretariaat)

E-mail:
bibliotheek@augustijnsinstituut.nl
Website:
www.augustijnsinstituut.nl


Augustijnse Beweging

In 2006 is de Augustijnse Beweging opgericht. Deze beweging vormt een platvorm, waarin verschillende religieuze instituten, verenigingen en kerkelijke instellingen samenwerken, die hun inspiratie in belangrijke mate ontlenen aan de kerkvader Augustinus. Doel van het platform is initiatieven te ontwikkelen en te realiseren om aspecten van Augustijnse spiritualiteit te behoeden, te verstevigen of te vernieuwen.

Adres:
Jacobskerkhof 2
3511 BL Utrecht
Telefoon:
030-2319220

E-mail:
info@augustijnsebeweging.nl
Website:
www.augustijnsebeweging.nl


Vereniging Familia Augustinia Nederland (FAN)

De familia augustinia is een vereniging van lekengemeenschappen geïnspireerd door Augustinus en de Augustijnen. De leden zijn mannen en vrouwen die regelmatig samenkomen om elkaar in een geest van vriendschap te ontmoeten, om tijd te nemen voor bezinning aan de hand van wat Augustinus gezegd en geschreven heeft en voor gezamenlijk gebed.

Uitgaande van hun eigen levenssituatie stellen de leden zich ten doel om, verbonden met de Orde van de Augustijnen, in oecumenische geest te richten naar de weg die Jezus Christus wijst.

Adres:
Secretariaat Vereniging Familia Augustiniana Nederland
Elbeplantsoen 41
5704 KX Helmond
Telefoon:
0492-513801
e-mail:
ingrid-at-cascia@gmail.com (vervang -at- door @)
Website:
www.familiaaugustiniana.nl


Augustijns Centrum De Boskapel

Het Augustijns Centrum de Boskapel in Nijmegen is een geloofsgemeenschap waar mensen met een katholieke, protestantse of niet-kerkelijke achtergrond zich laten inspireren door de Augustijnse spiritualiteit. Een spiritualiteit die uitnodigt om samen op weg te gaan naar God en ook aanmoedigt om daarbij nieuwe wegen te gaan. Wegen die we willen bewandelen in vrijheid en verbondenheid: vrij van de vernauwingen door het kerkelijk instituut en tegelijkertijd verbonden met de katholieke en Augustijnse traditie.

Adres:

Stichting Augustijns Centrum de Boskapel
Graafseweg 276
6532 ZV Nijmegen

Telefoon:
024-3776968

E-mail:
info@boskapel.nl

Website:
www.boskapel.nl


Augustijns Forum

Augustijns Forum is een tijdschrift van de Nederlandse Provincie van de Augustijnen voor allen die geïnteresseerd zijn in de Augustijnenorde en in de spiritualiteit van Augustinus. Het blad verschijnt viermaal per jaar.

Redactieadres:
Ingrid van Neer-Bruggink
red. Augustijns Forum
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven

Telefoon:
040-2441896

E-mail:
ingridvanneerbruggink-at-augustinus.nl  (vervang -at- door @)

Sommige pagina's van Augustijns Forum zijn als pdf-bestand te downloaden via www.augustijnen.nl/publicaties


ESK Eindhovense Studenten Kapel

De Eindhovense Studenten Kapel (ESK) houdt iedere zondag om 11 uur (behalve in de zomermaanden) een oecumenische viering in haar kapel aan de Kanaalstraat. Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten omdat de ESK met veel verschillende organisaties samenwerkt.

Binnen de ESK is het zogeheten Kernberaad verantwoordelijk voor de organisatie van De Kapel en het studentenpastoraat T!NT. Werkgroepen van vrijwilligers maken de wekelijkse vieringen in de kapel mogelijk.

Adres:
Studentenkapel
Kanaalstraat 6
5611 CT  Eindhoven
website ESK

 

 

Beeldengroep Kerkhof van Thomas Rodr