Contact

Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
(040) 244 95 15

Contactpersoon:

Joost Koopmans o.s.a.
joost.koopmans@online.nl

Meer informatie...

 
 

LITURGIEKALENDER april 2017

GOEDE WEEK EN PASEN
Een goede paasviering kan iets losslaan bij de deelnemers: een beetje vreugde, opwekking, blijdschap. Dat is ook de bedoeling van het paasfeest: te midden van alle dood en duisternis, ellende, crisis, agressie en noem maar op, een beetje optimisme bieden, perspectief, lente. Ja, maar is dat dan geen naïef optimisme? Is godsdienst dan niet een vlucht uit de keiharde werkelijkheid? Wil Pasen dat kruis van Goede Vrijdag toedekken? Nee, dat kruis, die wonden en dat graf zijn er, maar wat wij willen vieren, is dat zij niet het laatste woord over Jezus (gehad) hebben. Zijn lijden is opgenomen in zijn verheerlijkt lichaam. De verrezen Heer wordt afgebeeld met zijn wonden, de paaskaars met de wierookkorrels. Als de verminkte en begraven Jezus toch leeft bij God, als hij de dood heeft overwonnen, dan kan hij ook ons door de dood heen halen. Nu al door dodelijk kwaad, dodelijk verdriet, dodelijk onrecht, en uiteindelijk door de dood van het graf.
Joost Koopmans OSA

 
  
Glorieuxpark

 • Zondag 9 april 9.30 uur:  
  Palmzondag; zegening en uitreiking palmtakken

  Lezingen:Matteüs 21, 1-11 en meditatieve tekst
  Voorganger:Joost Koopmans osa
   
 • Witte Donderdag 13 april 18.30 uur:
  Gedachtenis aan het laatste avondmaal
  Lezingen: 1 Korintiërs; Johannes 13, 1-15
  Voorgangers: Joost Koopmans osa en Marleen Kremers
   
 • Goede Vrijdag 14 april 15.00 uur:
  Gedachtenis aan Jezus’ lijden en dood
  Passieverhaal, kruishulde en communie

  Voorganger: Marleen Kremers
   
 • Paaszaterdag 15 april 21.30 uur:
  Paaswake
  Licht, lezingen, hernieuwing doopbeloften, Eucharistie
  Voorgangers: Joost Koopmans osa en Johan Wolbrink, diaken
   
 • Pasen 16 april 9.30 uur:
  Hernieuwing doopbeloften; Eucharistieviering

  Lezingen: Handelingen 10,34-43; Johannes 20, 1-9
  Voorgangers: Dolf van der Linden osa en Joost Koopmans osa
   
 • Tweede Paasdag:
  Wie wil, kan zich aansluiten bij de Glorieuxviering om 11.00 uur. 
   
 • Zondag 23 april 9.30 uur  2e zondag van Pasen
  Lezingen: Handelingen 2, 42-47; Johannes 20, 19-31
  Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker 
   
 • Zondag 30 april 9.30 uur:  3e zondag van Pasen
  Lezingen: Handelingen 2, 14.22-32; Lucas 24, 13-35
  Voorganger: Wim Kalb, priester


  Glorieuxpark
  Geldropseweg 170, 5613 LN  Eindhoven


  Aanvangstijd van de viering: 9.30 uur
  Terrein Glorieux toegankelijk van 9.00 uur tot 11.45 uur
  Parkeergelegenheid: bij binnenkomst links; 3 min lopen tot kapel.
  Fietsenstalling: nog niet aanwezig; komt binnenkort.

  Openbaar vervoer naar Glorieux:
  Buslijn: 20, richting Helmond
  Halte Station: 9.06 uur
  Halte 18 septemberplein: 9.07 uur
  Halte Smalle Haven: 9.08 uur
  Halte St. Josephburch (Glorieux): 9.10 uur 

  Openbaar vervoer vanaf Glorieux:
  Buslijn: 20 of 24, richting Eindhoven station

  Halte St. Josephburch (Glorieux): 11.14 uur (ook om 10.48 en 11.50)
  Halte Geldropseweg: 11.15 uur
  Halte Bilderdijklaan: 11.16 uur
  Halte Stadhuisplein: 11.17 uur
  Halte Vrijstaat: 11.18 uur
  Halte Piazza: 11.20 uur
  Halte Station: 11.22 uur

  Voor mensen voor wie het bezwaarlijk is om op eigen gelegenheid Glorieux te bereiken, zal een pendeldienst georganiseerd worden. 

 

 

 

voor de overwegingen
van de zondag zie preken  

Voor de Carnavalsviering 2017
'Het is mis op de Mert'  
zie KerkKrant p. 10-11

Kerstnachtviering  2016
Augustinianum

zie Kerkkrant jan. 2017 

Pinksterviering 2016 


zie Kerk-krant juniCarnavalsmis 2016
zie kerkkrant februari2016
 

 De kerstboom gevuld met sterrenwensen van de bezoekers aan de Augustijnenkerk

De kerstviering met medewerking van
de jongeren zie KerkKrant jan 2016