Contact

Klooster Mariënhage
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
(040) 244 95 15

Contactpersoon:

Joost Koopmans o.s.a.
joost.koopmans@online.nl

Meer informatie...

 

Mariënhage

Het oudste gebouw van Eindhoven
Op de gevel aan de achterzijde staat anno 1628, maar het klooster is veel ouder. De bouw startte al in 1422 op de restanten van het oudste kasteel van Eindhoven.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het klooster in puin geschoten en in 1628 ingrijpend gerestaureerd. Toen de monniken eind zeventiende eeuw het gebouw moesten verlaten, kreeg het wisselende bestemmingen als bakkerij, koetshuis, veldhospitaal en textielfabriek.
In 1891 zijn de Augustijnen in Mariënhage komen wonen. Zij hebben het vervallen gebouw opgeknapt, voorzien van een noord- en zuidvleugel en uitgebreid met een kerk en een gymnasium met internaat, het Augustinianum, dat inmiddels in een moderner gebouw elders in de stad is gehuisvest. In de binnentuin ligt de begraafplaats van de leden van de Augustijnenorde.


Mariënhage is het huis van de Orde van de Augustijnen in Nederland. Vroeger was het een opleidingscentrum. Jarenlang was hier het filosoficum gehuisvest waar de fraters een gedeelte van hun priesteropleiding ontvingen. Er wonen op dit moment 23 paters en broeders. In een van de zijvleugels is nu het Augustijns Instituut gevestigd.

Voor de hoofdingang zegt een steen in het plaveisel: “Bonus intra” – “Kom als een goed mens binnen” en daarna: “melior exi” – “Ga als een beter mens naar buiten”. Dat geldt niet alleen voor de Augustijnen, maar voor ieder die het klooster betreedt.

Klooster Mariënhage biedt gastvrijheid aan Augustijnen, hun familie en vrienden en andere geïnteresseerden. Ontmoeting en bezinning nemen er een belangrijke plaats in. Daarmee treden de Augustijnen in het voetspoor van hun grote voorbeeld Augustinus, die in een van zijn brieven zeer toepasselijk schreef: “Hun huis is één en al gastvrijheid. De rechtvaardige wordt er in rechtvaardigheid ontvangen. Zo streeft het naar de beloning die een rechtvaardig huis toekomt”. (brief 57,4)

website van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen: www.augustijnen.nl